Huurvoorwaarden

  1. De woning wordt per dag, per week of per maand verhuurd. Afwijkende periodes zijn in overleg met verhuurder.
  2. Bij reservering van de woning wordt 25% aanbetaald, waarna een bevestiging van de reservering wordt toegestuurd. Deze dient de huurder ondertekend terug te sturen. De huurder dient het restbedrag (75%) uiterlijk zes weken voor vertrek te hebben betaald.
  3. Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt de huurder de overige papieren zoals de uitgebreide informatiebrochure m.b.t. Bali, Pemuteran, adres, personeel, activiteiten, restaurants, transport etc.
  4. Indien huurder de vakantie annuleert, wordt door verhuurder de reeds voldane aanbetaling van 25% ingehouden. Indien huurder reeds het volledige bedrag had voldaan, dan wordt 75% van de huurprijs teruggestort. Echter bij annulering binnen de periode van 6 weken voor aanvang van de huurperiode zal geen bedrag meer worden teruggestort.
  5. Het volledige huurbedrag dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien huurder hieraan niet voldoet, vervalt de boeking en treden de bepalingen zoals hierboven onder punt 4 vermeld in werking, gelijk aan annulering.
  6. Verhuurder accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurder, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomt.
  7. Huurder is volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door zijn/haar toedoen is ontstaan en dienen verhuurder daarover onmiddellijk te informeren.
  8. Verhuurder heeft het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van verhuurder worden aangebracht.
  9. Verhuurder gaat ervan uit dat huurder zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt. Huurder dient tevens over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te bezitten die gedurende de huurperiode geldig is.